TÜBİTAK შეაგროვებს 9 უწყვეტი მუშა

"ტუბიტაკი" მუდმივად იმუშავებს მუშებისთვის
"ტუბიტაკი" მუდმივად იმუშავებს მუშებისთვის

TÜBİTAK ასახელებს 9 მუდმივ მუშაკს, რომ დასაქმდნენ ქოჩელში. განმცხადებლებისთვის საჭიროა რამდენიმე სპეციალური პირობა. განაცხადების მიღება უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს 27 მაისს, 17.00:XNUMX საათამდე. განაცხადები არ მიიღება, გარდა "სამუშაოს განაცხადის სისტემის" საშუალებით გაკეთებული განაცხადებისა.

ზოგადი პირობები, რომლებიც მოიძებნება კანდიდატებში


a) იკრძალება საზოგადოებრივი უფლებები.

b) TBTK.BbLGEM.UEKAE.2019-2 და TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-3, ინტერვიუში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ ინტერვიუში.

c) არ აქვს დაავადება ან ინფექციური დაავადება, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მას მუდმივად მოვალეობის შესრულებაში.

d) გაუფრთხილებლური დანაშაულების გარდა, დანაშაულები, რომლებიც ითვალისწინებს ალტერნატიულ სანქციებს მოკლევადიანი პატიმრობით და შემდეგ შეჩერებულ სასჯელს, ქვემოთ ჩამოთვლილი დანაშაულების გარდა; მაშინაც კი, თუ ისინი პატიმრობაში იმყოფებოდნენ ექვს თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში ან პატიება აქვთ, მათ წინაშე დგებათ მოძალადეობა, თაღლითობა, ქრთამი, ქურდობა, კვალიფიციური ქურდობა, თაღლითობა, თაღლითობა, ნდობის ბოროტად გამოყენება, გაკოტრების გაკოტრება, თაღლითობა ან თაღლითობა, არ არის ნასამართლევი დანაშაულის ან კონტრაბანდისთვის, ოფიციალური ტენდერებისა და გარიგების არასწორად წარმოდგენა, დავალების საიდუმლოების გამოვლენა, სახელმწიფო საიდუმლოების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები. Having667 დადგენილების კანონის შესაბამისად არ აქვთ წევრობა, წევრობა ან კონტაქტი სტრუქტურასთან, ფორმირებებთან ან ჯგუფებთან, ან იმ სტრუქტურებთან, ფორმირებებთან ან ჯგუფებთან, რომელთა გადაწყვეტაც ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიერ მოქმედებს სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგ.

e) კანდიდატებს უნდა ჰქონდეთ გამოსაშვები საშუალო საფეხური, მინიმუმ 4,00 – დან 2,50 – დან. (შეფასების ქულის საშუალო გადაცემის დროს საშუალოდ იმ კანდიდატებს შორის, რომელთა უნივერსტეტის სასანტო სისტემები 100 – დან 4 – მდე სისტემაშია, გამოყენებული იქნება 4 – ე სისტემაში 100 – ე სისტემაში მოცემული კლასების დებულებების ცხრილი).

აპლიკაციის პროცესი

a) განცხადების მისაღებად განცხადებაwww.bilgem.tubitak.gov.t არის”თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ სამუშაოს განაცხადის სისტემაში. (განაცხადისთვის CV შექმნისას, ყველა საჭირო დოკუმენტი უნდა დაემატოს სისტემას ელექტრონულად და განცხადება უნდა გაკეთდეს საცნობარო კოდის არჩევით). განაცხადები არ მიიღება, გარდა სამუშაოს განაცხადის სისტემის საშუალებით გაკეთებული განაცხადებისა.

b) განაცხადების წარდგენა უნდა მოხდეს არა უგვიანეს 27 / 05 / 2020: 17: 00.

c) განაცხადების შეფასება მოხდება სარეკლამო მესიჯის კოდით. კანდიდატებს შეეძლებათ განაცხადის გაკეთება სამუშაოს განაცხადის სისტემიდან მითითებული კოდის არჩევით. განაცხადები არ იქნება განხილული საცნობარო კოდის არჩევის გარეშე.

d) „კანდიდატებთან მოსაძებნად ზოგადი პირობების“ (e) განყოფილების თანახმად, 10-ჯერ მეტი პერსონით დასაქმებული იქნება უმაღლესი ქულიდან დასაკითხად. თუ არსებობს სხვა კანდიდატები, რომელთაც აქვთ იგივე ქულა, როგორც ბოლო კანდიდატი, ისინი მოიწვევიან გასაუბრებაზე.

e) კანდიდატები შეფასდებიან იმ განცხადების შესაბამისად, რომელიც მათ განაცხადში შეიტანეს სამუშაოს განაცხადის სისტემაში, ხოლო თუ შეყვანილი ინფორმაცია არასწორია ან რომელიმე შემდეგი დოკუმენტი აკლია, განაცხადი ჩაითვლება ბათილად.

  • მიმდინარე CV (თქვენი CV უნდა იყოს მომზადებული ფერადი ფოტოსურათებით, მათ შორის, თურქული, თურქული ID და ტელეფონის ნომრები).
  • ასოცირებული ხარისხი ან გასასვლელი სერთიფიკატი.
  • YÖK კურსდამთავრებულთა სერთიფიკატი (ინტერნეტ ბეჭდვა ელექტრონული მმართველობით და კონტროლის კოდექსით).
  • ასოცირებული ასო.
  • სამუშაო დოკუმენტი და დაზღვევის სამსახურის დოკუმენტი გამოცდილების მქონე კანდიდატებისგან.
  • დოკუმენტი, რომელიც გვიჩვენებს სამხედრო სტატუსს.

შენიშვნა: პროცესთან დაკავშირებით ყველა მოვლენა და განცხადება შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი დაწესებულების ვებსაიტზე (www.bilgem.tubitak.gov.tr ​​/ http://www.tubitak.gov.tr) გამოცხადდება.

განცხადების დეტალებისთვის დააჭირეთ აქიყავი პირველი კომენტარი

კომენტარები