ეროვნული განათლების სამინისტრო შეაგროვებს 19910 ხელშეკრულებით მასწავლებელს

ეროვნული განათლების სამინისტრომ დააფინანსა მასწავლებლები
ეროვნული განათლების სამინისტრომ დააფინანსა მასწავლებლები

ეროვნული განათლების სამინისტრომ აღნიშნა, რომ 19990 მასწავლებლის მისაღებად დასაქმება მოხდება სამინისტროში ხელშემკვრელი მასწავლებლად, რომ მუშაობდნენ სხვადასხვა ფილიალებსა და პროვინციებში.


კანონი Civil657 კანონი „საჯარო მოსამსახურეების შესახებ“, განკარგულება კანონი 652, შეთანხმებული პერსონალის დასაქმების პრინციპები, პირველადი დანიშვნების გამოცდის ზოგადი დებულებები, დებულება მასწავლებელთა დასაქმების შესახებ, ეროვნული განათლების სამინისტრო. გამგეობის 20.02.2014 წლის No.9 გადაწყვეტილება და მისი დანართი კითხვის პრინციპების შესახებ მომზადებულია გრაფიკში მოცემული დებულებების შესაბამისად. შესაბამისი კანონმდებლობის დებულებები ძალაშია განცხადებაში, რომელიც არ შედის განცხადებაში.

მასწავლებელთა კანდიდატებისთვის საჭირო კვალიფიკაცია

1. დააკმაყოფილოს სამოქალაქო მოსამსახურეთა კანონის stated657 კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებული ზოგადი პირობები,

2. რომ იყოს თურქეთის მოქალაქე (თურქეთის მოქალაქეებს არ მოეთხოვებათ ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქეთის რესპუბლიკის თურქეთის მოქალაქეობა).

3. უფლებამოსილია, რომ არჩეულ იქნას ის ტერიტორია, რომელიც გამგეობისა და განათლების საბჭოს 20.02.2014 წლის No.9 დადგენილების შესაბამისად, მასწავლებლის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ,

4. წარმატებით დაასრულა საშუალო განათლების პედაგოგთა განათლების ერთი სამაგისტრო ან პედაგოგიური ფორმირების პროგრამა / პედაგოგიური ფორმირების საგანმანათლებლო სასერთიფიკატო პროგრამა, გარდა იმ პირებისა, ვინც დაამთავრეს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც სწავლების წყაროა, არ გადაეცემა ისეთ სფეროებს, რომლებიც არ აკმაყოფილებს საჭიროებას,

5. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ან / და პედაგოგიური ფორმირების დოკუმენტების ეკვივალენტობა საზღვარგარეთ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საზღვარგარეთ, უმაღლესი განათლების საბჭოს დირექტორის მიერ, ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ან პროგრამების მიმართ,

6. 2018-2019 წლების საზოგადოებრივი პერსონალის შერჩევის გამოცდაში დანიშვნისათვის, ქულის ტიპების (KPSSP10 და KPSSP121- KPSSP120) ქულის ჩათვლით, გაიტანა 50 ან მეტი.

7. რომ არ მიესაჯათ თანამდებობიდან გათავისუფლება სამოქალაქო სამსახურიდან ან მასწავლებლის პროფესიიდან,

8. დაინიშნა ხელშეკრულების მასწავლებლად, No.657 კანონის 4 / B მუხლით; ამასთან, კონტრაქტის მასწავლებლად მუშაობისას, ვისთანაც დანიშვნები გაუქმებულია, განაცხადის ბოლო დღის დასრულებამდე უნდა დასრულდეს ერთი წლის ლოდინის ვადა, იმ პირობით, თუ ვისთანაც ხელშეკრულებები შეწყვეტილია,

9. სამუშაოს ხელშეკრულების მასწავლებლად, ჩვენს სამინისტროში ან ნებისმიერ საჯარო დაწესებულებასა და ორგანიზაციაში, კანონის 657-ე კანონის მე -4 მუხლის მე -XNUMX ნაწილის შესაბამისად, შეეცდება პირობები.

მასწავლებელთა დაქირავების განაცხადის ფორმა და თარიღი

  • წინასწარი განაცხადის და ზეპირი გამოცდების ცენტრის პრეფერენციების მიღების თარიღი 1 - 12 წლის 2020 ივნისს
  • კანდიდატთა გამოცდის ცენტრების გამოცხადების თარიღი, ზეპირი გამოცდების მისაღებად, 22 წლის 2020 ივნისს
  • ზეპირი გამოცდები ტარდება 6 წლის 25 - 2020 ივლისს
  • ზეპირი გამოცდის შედეგების გამოცხადების თარიღი 28 წლის 2020 ივლისი
  • დანიშვნის პრეფერენციების მიღების თარიღი, 31 წლის 2020 აგვისტო - 4 წლის 2020 სექტემბერი
  • განცხადების შედეგების ანონსი, 8 წლის 2020 სექტემბერი

განცხადების დეტალებისთვის დააჭირეთ აქიყავი პირველი კომენტარი

კომენტარები