ზეგანაკვეთური გადასახადები შედის DHMI– ში, 3-ჯერ გაზრდით

DHMI სამუშაო ტარიფები
DHMI სამუშაო ტარიფები

DHMI– ში, რომელიც კოლექტიური ხელშეკრულების მე –5 ვადიან კოლექტიური ხელშეკრულების მიღწევებს შორისაა, ტრანსპორტირების ოფიცერი – სენი მიღებულ იქნა, ზეგანაკვეთური ხელფასები გაიზარდა. 2020 წლის პირველი ოთხთვიანი ზეგანაკვეთური ხელფასები ანგარიშებში შევიდა სამჯერ.


სატრანსპორტო ოფიცერ-სენის ერთ – ერთი მოთხოვნა კოლექტიური ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებებში იყო ზეგანაკვეთური ხელფასის გადახდა DHMI– ს 3-ჯერ. 2020 წლის პირველი ოთხი თვის ზეგანაკვეთური ხელფასები გამოიანგარიშეს მთლიანი 6.78 TL- ით, სამჯერ გაიზარდა.იყავი პირველი კომენტარი

კომენტარები