სამსუნის წყლისა და კანალიზაციის ადმინისტრაცია 67 საჯარო მოსამსახურის მოსამზადებლად

სამსუნის წყლისა და კანალიზაციის ადმინისტრაცია მოხელეებს გახდის
სამსუნის წყლისა და კანალიზაციის ადმინისტრაცია მოხელეებს გახდის

სამსუნის წყლისა და კანალიზაციის მენეჯმენტი გენერალური დირექტორატის ოფისი მიღებას პირველი ჯერ


დასაქმებული იქნებიან სამოქალაქო მოსამსახურეთა გენერალური დირექტორატის შესაბამისად, 657 XNUMX კანონში, სამსუნის წყლისა და კანალიზაციის ადმინისტრაციის გენერალურ დირექტორატში; ადგილობრივ ადმინისტრაციებზე პირველად დანიშვნის საგამოცდო და დანიშვნის დებულებების თანახმად, საჯარო მოხელეებს აწვევენ ვაკანტურ თანამდებობებზე ღია დანიშვნის გზით, იმ პირობით, რომ ქვემოთ მოცემულია სათაური, კლასი, კლასი, ნომერი, კვალიფიკაცია, KPSS ტიპი, KPSS საბაზო ქულა და სხვა პირობები.

S

N

რაზმის სათაური კლასი რაზმის ხარისხი Piece კვალიფიკაცია სქესი kpss
ტიპი
KPSS ბაზა
რეიტინგი
1 ინჟინერი TH 8 1 კომპიუტერის ინჟინერიის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა რომ დავამთავრო, რომლებმაც დაამთავრეს საბაკალავრო განათლება მამაკაცი / ქალი P3 70
2 ინჟინერი TH 8 2 დაამთავრა ფაკულტეტების გარემოსდაცვითი ინჟინერიის ბაკალავრიატის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს საბაკალავრო განათლებას მამაკაცი / ქალი P3 70
3 ინჟინერი TH 8 3 დაამთავრა ელექტროტექნიკის ფაკულტეტების სამაგისტრო პროგრამა, რომლებიც უზრუნველყოფენ საბაკალავრო განათლებას მამაკაცი / ქალი P3 70
4 ინჟინერი TH 8 1 დაამთავრა საკონტროლო და ავტომატიზაციის ინჟინერია ფაკულტეტების საბაკალავრო პროგრამებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ განათლებას ბაკალავრიატის დონეზე მამაკაცი / ქალი P3 70
5 ინჟინერი TH 8 3 დაამთავრა ფაკულტეტების ბაკალავრიატის საინჟინრო პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს საბაკალავრო განათლებას მამაკაცი / ქალი P3 70
6 ინჟინერი TH 8 5 დაამთავრა სამოქალაქო ინჟინერიის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს განათლებას ბაკალავრიატის დონეზე მამაკაცი / ქალი P3 70
7 ინჟინერი TH 8 5 დაამთავრა მექანიკური ინჟინერია ფაკულტეტებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ განათლებას ბაკალავრიატის დონეზე მამაკაცი / ქალი P3 70
8 არქიტექტორი TH 8 1 დაამთავრა არქიტექტურის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები მამაკაცი / ქალი P3 70
9 ქიმიკოსი TH 8 2 ქიმიის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების დამთავრება მამაკაცი / ქალი P3 70
10 ტექნიკოსი TH 8 6 დავამთავროთ პროფესიული სკოლების მექანიკური ასოცირებული პროგრამა მამაკაცი / ქალი P93 70
11 ტექნიკოსი TH 9 1 დაამთავრა პროფესიული სკოლების კომპიუტერული პროგრამირების ასოცირებული პროგრამა მამაკაცი / ქალი P93 70
12 ტექნიკოსი TH 9 1 კურსდამთავრებული პროფესიული სკოლების გარემოსდაცვითი ან გარემოსდაცვითი ჯანმრთელობის ასოცირებული სამაგისტრო პროგრამის დასრულებით მამაკაცი / ქალი P93 70
13 ტექნიკოსი TH 9 10 რომ დავამთავროთ პროფესიული სკოლების მშენებლობის ტექნიკოსი ან სამშენებლო ტექნოლოგიის ასოცირებული სამაგისტრო პროგრამა მამაკაცი / ქალი P93 70
14 ტექნიკოსი TH 9 8 რომ დავამთავროთ პროფესიული სკოლების რუქის ტექნიკოსი ან რუქა და საკადასტრო ასოცირებული ხარისხის პროგრამა მამაკაცი / ქალი P93 70
15 ტექნიკოსი TH 9 3 დაამთავრა პროფესიული სკოლების ელექტროენერგიის ასოცირებული პროგრამა მამაკაცი / ქალი P93 70
16 ტექნიკოსი TH 9 2 პროფესიული სკოლების ელექტრონული, ელექტრო-ელექტრონული ტექნიკის ან ელექტრონული ტექნოლოგიის ასოცირებული სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებისთვის მამაკაცი / ქალი P93 70
17 კოლექციონერი GPP 9 - 10-11 11 ეკონომიკის, ბუღალტრული აღრიცხვის, ბიზნესის ადმინისტრირების, საჯარო ადმინისტრირების, პოლიტოლოგიისა და საჯარო ადმინისტრირების, ფინანსთა, ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო სისტემების ერთ – ერთი ბაკალავრიატის პროგრამის დასრულება. მამაკაცი / ქალი P3 70
18 ადვოკატი AH 7 2 დაამთავრა უნივერსიტეტების იურიდიული ფაკულტეტები მამაკაცი / ქალი P3 70

განაცხადის ზოგადი და სპეციალური პირობები

ზოგადი და სპეციალური პირობები, რომლებიც უნდა იქნას გამოყენებული ზემოთ აღნიშნულ ვაკანტურ თანამდებობის პირთა ვაკანტურ თანამდებობებზე, შემდეგია:

1) განაცხადის ზოგადი პირობები

კანდიდატებს, რომლებიც შეიტანენ თანამდებობაზე დანიშნულ საჯარო მოსამსახურეებს, ვალდებულნი არიან ჰქონდეთ სამოქალაქო მოსამსახურეების კანონის 657 48 კანონის XNUMX-ე მუხლის (ა) პუნქტით გათვალისწინებული შემდეგი ზოგადი პირობები;

ა) როგორც თურქეთის მოქალაქე,

ბ) არ ჩამოერთვას საზოგადოებრივი უფლებები;

გ) იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თურქეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე მუხლით გათვალისწინებული ვადები გავიდა; დანაშაული სახელმწიფო უსაფრთხოების წინააღმდეგ, დანაშაულები საკონსტიტუციო წესრიგის წინააღმდეგ და ამ ბრძანების ფუნქციონირება, გაფლანგვა, გამოძალვა, ქრთამი, ქურდობა, თაღლითობა, თაღლითობა, თაღლითობა, არასწორი ქმედება, თაღლითობა, თუნდაც იმ შემთხვევაში, თუ მას მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა ან პატიება ერთი ან მეტი წლის განმავლობაში მიზანმიმართული დანაშაულისთვის. არ იყოს ნასამართლევი გაკოტრების, ტენდერში არასათანადო მოვალეობის შესრულების, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების შეცდომაში, ფულის გათეთრების აქტივების ან კონტრაბანდული დანაშაულისთვის,

დ) მამრობითი სქესის კანდიდატებისთვის სამხედრო სტატუსის თვალსაზრისით; არავითარი კავშირი არ აქვს სამხედრო სამსახურთან, ან არ მიაღწია სამხედრო სამსახურის ასაკს, ან თუ მან მიაღწია სამხედრო სამსახურის ასაკს, იგი მსახურობდა სამხედრო სამხედრო სამსახურში, ან გადაიდო ან გადავიდა სარეზერვო კლასში,

ე) არ აქვს ფსიქიური დაავადება ან ფიზიკური შეზღუდვა, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მას მუდმივად შეასრულოს მოვალეობა,

ვ) დააკმაყოფილოს გამოცხადებულ თანამდებობებზე მოთხოვნილი სხვა განაცხადის მოთხოვნები,

ზ) პეტიცია, რომლის შესახებაც პერსონალურად მიმართავენ პერსონალს (თითოეული კანდიდატი მიმართავს მხოლოდ ერთ პერსონალს, რომელიც განთავსებულია მათი საგანმანათლებლო სტატუსის მიხედვით.).

2) სპეციალური პირობები განაცხადისთვის

ა) შეასრულოს ბოლო სკოლის დამთავრებული საგანმანათლებლო მოთხოვნა, გამოცხადებული ტიტულების მიხედვით და მინიმალური KPSS ქულა 2018 წლის საზოგადოებრივი პერსონალის შერჩევის გამოცდაში (KPSS) მითითებული ქულის ტიპებიდან, შეძენილი ტიტულების მიმართ,

ბ) არ მოიხსნას იმ დაწესებულებებისა და ორგანიზაციებისგან, რომლებზეც მანამდე მუშაობდა, არადისციპლინური ან მორალური მიზეზების გამო.,

3) დოკუმენტები, რომლებიც მოთხოვნილ არიან კანდიდატებით, განაცხადის გამოყენების შესახებ

განაცხადის დროს;

განაცხადის ფორმა ჩვენი დაწესებულებიდან ან ჩვენი გენერალური დირექტორატიდან http://www.saski.gov.tr უზრუნველყოფილი იქნება ინტერნეტ მისამართიდან,

ა) პირადობის მოწმობის ან პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ) დიპლომის ან გამოსაშვები სერთიფიკატის ორიგინალის ან სანოტარო წესით დამოწმებული ასლის, ან გამოსაშვები სერტიფიკატის შტრიხ-კოდი, რომელიც მოპოვებულია ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, (ასლები შეიძლება დამოწმდეს ჩვენი ადმინისტრაციის მიერ, იმ შემთხვევაში, თუ ორიგინალი წარმოდგენილია.)

გ) უცხოური სკოლის კურსდამთავრებულთა ეკვივალენტური დოკუმენტის ორიგინალი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასლები შეიძლება დამოწმდეს ჩვენი ადმინისტრაციის მიერ, იმ შემთხვევაში, თუ ორიგინალი წარმოდგენილია.)

დ) შტრიხ – კოდის ამობეჭდვა აღებული KPSS– ის შედეგების დოკუმენტის YSYM ვებ – გვერდიდან,

ე) მამაკაცი კანდიდატების განცხადება, რომ ისინი არ უკავშირდება სამხედრო სამსახურს,

ვ) განცხადება იმის შესახებ, რომ მას არ აქვს შეფერხებული მისი მოვალეობის მუდმივად შესრულებაში,

ზ) 4 ბიომეტრული ფოტო, (1 დაერთვის ფორმას)

თ) ადვოკატის ლიცენზიის ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლის ადვოკატის პერსონალის ასლი.

ი) პეტიცია, თუ რომელ პერსონალზე მიმართა მან,

4- განაცხადის ადგილი, თარიღი, მეთოდი და ხანგრძლივობა

კანდიდატებს შეუძლიათ ჩააბარონ ზეპირი გამოცდა;

ა) კანდიდატებს, განცხადების წარდგენის საბუთებთან ერთად 06.04.2020-დან 17.04.2020 წლამდე პარასკევიდან 17.00 საათამდე (სამუშაო დღეებში 08.00-17.00 საათამდე) შეძლებს განაცხადის შეტანას.

კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი განაცხადის დოკუმენტები;

- ჩვენი გენერალური დირექტორატი ელექტრონულ გარემოში http://www.saski.gov.tr ინტერნეტ მისამართი,

- პირადად ან რეგისტრირებული ფოსტით, მათ შეეძლებათ გაგზავნონ სამსუნის წყლისა და კანალიზაციის ადმინისტრაციის ადამიანური რესურსების და განათლების გენერალური დირექტორატი (დენიზევლერი მაჰალესი 228. სოკაკის :4: ატაკუმი / სამსუნი). (ჩვენი გენერალური დირექტორი არ იქნება პასუხისმგებელი დაგვიანებული ფოსტით.)

ბ) დაკარგული ინფორმაციისა და დოკუმენტების შესახებ წარდგენილი განცხადებები, ან თუ მათი კვალიფიკაცია არ არის შესაფერისი, არ იქნება შეფასებული ჩვენი გენერალური დირექტორატის მიერ.

გ) ფოსტაზე და განაცხადებში შეფერხებები არ მიიღება გათვალისწინებულ პერიოდში.

5- განაცხადების შეფასება - განაცხადის შესახებ განცხადება

ა) კანდიდატი მიწვეულ იქნება ზეპირ გამოცდაზე, რომელიც ხუთჯერ მეტია დანიშვნისათვის ვაკანტურ თანამდებობებზე, უმაღლესი ქულით დამთავრებული კანდიდატიდან დაწყებული, ჩვენი გენერალური დირექტორატის მიერ, კანდიდატების TR პირადობის ნომრისა და YSYM ჩანაწერების შესაბამისობის შემოწმებით.

ბ) სხვა კანდიდატებს, რომელთაც აქვთ იგივე ქულა, როგორც ბოლო კანდიდატი, რომელიც გამოიძახეს გამოცდაზე, გამოიძახებენ გამოცდაზე.

გ) კანდიდატები, რომელთაც შეუძლიათ მიიღონ ზეპირი გამოცდა და KPSS ქულა და გამოცდის ადგილი და დრო ორშაბათს, 20.04.2020 წ ჩვენი გენერალური დირექტორატი http://www.saski.gov.tr გამოცხადდება ინტერნეტით.

დ) კანდიდატები, რომლებმაც განაცხადი მიიღეს და გამოიძახეს გამოცდაზე, რომელთა ვინაობის ინფორმაცია და გამოცდის ადგილი და თარიღი ხელმისაწვდომია. ”საგამოცდო დოკუმენტაცია” მათ შეეძლებათ წვდომა მიიღონ www.saski.gov.tr ​​ინტერნეტ მისამართიდან.

ე) კანდიდატებს, რომელთაც არ აქვთ გამოცდის ჩაბარების უფლება, არ ეცნობებათ.

6- ექსპერტიზის ადგილი, დრო და თემატიკა

სამსუნის მცირე და კანალიზაციის ადმინისტრაციის საერთო კრების მცირე დარბაზის დარბაზში (დენიზევლერი მაჰალესი 228. სოკაკ No: 4 ატაკუმი / SAMSUN); გაწვევისთვის 27/04/2020-08/05/2020 ზეპირი გამოცდა ტარდება თარიღებს შორის. თუ ზეპირი გამოცდის დასრულება შეუძლებელია იმავე დღეს, იგი გაგრძელდება მეორე დღეს.

საგნების საგნები:

კონსტიტუციის თურქეთი

ათათურქის პრინციპები და რევოლუციის ისტორია

657 საჯარო მოსამსახურეთა კანონი

ადგილობრივ ადმინისტრაციებთან დაკავშირებული ძირითადი კანონმდებლობა

იგი მოიცავს პროფესიული და პრაქტიკული ცოდნისა და უნარების გაზომვას, რომელიც დაკავშირებულია პერსონალის სახელთან.

7- გამოცდის შედეგების შეფასება და გამოცდის შედეგების მიზანი

გამოცდაში შეფასება; კონსტიტუციის თურქეთი, ათათურქის პრინციპებისა და ისტორია რევოლუციის 657 კანონი, ადგილობრივი ხელისუფლება 15 ძირითადი კანონი დაკავშირებული საკითხები ქულა, ხოლო გუნდის ტიტული პროფესიული და პრაქტიკული ცოდნა და გავზომოთ უნარი ზე მეტი 40 ქულა, ჯამში 100 ქულა. იმისათვის, რომ წარმატებული იყოს გამოცდაზე, საგამოცდო საბჭოს წევრების მიერ მოცემული ქულის არითმეტიკული საშუალო უნდა იყოს მინიმუმ 60. კანდიდატთა ძირითადი მიღწევის ქულა; ჩვენი ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებული ზეპირი გამოცდის ქულისა და KPSS ქულის არითმეტიკული საშუალო განისაზღვრება და გამოცხადდება ჩვენი ადმინისტრაციის ვებსაიტი.

თუ კანდიდატთა წარმატების ქულები ერთნაირია, უმაღლესი KPSS ქულით უპირატესობას ანიჭებს. უმაღლესი მიღწევის ქულიდან დაწყებული, განისაზღვრება მუდმივი კანდიდატების რაოდენობა, აგრეთვე მუდმივი კანდიდატების რაოდენობა და შემცვლელი კანდიდატების რაოდენობა. მთავარ და სარეზერვო კანდიდატთა სიები გამოცხადდება ადმინისტრაციის ინტერნეტ-მისამართზე და წერილობითი შეტყობინებით გაკეთდება ჩამოთვლილთა შესახებ.

საგამოცდო საბჭო; უფლება აქვს საგამოცდო განცხადებაში გამოცხადებული რომელიმე ან არცერთი მათგანი არ გამოიტანოს, თუკი ისინი მიღწევის ქულებს დაბალ ან არასაკმარს პოულობენ გამოცდის დასრულებისთვის გაწვევისთვის გამოცხადებული კადრებისგან.

განაცხადებისა და პროცედურების განმავლობაში, იმ პირთა გამოკვლევები, რომლებიც ნაპოვნი არიან ცრუ განცხადებების გაკეთების ან რაიმე სახის დამალვის მიზნით, ჩაითვლება ძალადაკარგულად და არ ხდება მათი დავალება. თუნდაც ასეთი შემთხვევების დანიშვნის დადგენა, მათი დავალებები გაუქმებულია. ამ პირებს არ შეუძლიათ რაიმე უფლებები მოითხოვონ და სისხლის სამართლის საჩივარი შეიტანონ მთავარ პროკურატურაში.

გამოცდის შედეგების წერილობითი ფორმით გასაჩივრება შესაძლებელია ჩვენი ადმინისტრაციის ვებსაიტი წარმატების სიის გამოცხადებიდან შვიდი დღის განმავლობაში. გასაჩივრებას განიხილავს საგამოცდო საბჭო შვიდ დღეში და შესაბამის პირს ეცნობება წერილობით.

გამოაცხადა.

განცხადების დეტალებისთვის დააჭირეთ აქ


სარკინიგზო ამბების ძებნა

იყავი პირველი კომენტარი

კომენტარები