პრეზიდენტის განკარგულებით შეჩერებულია აღსრულება და გაკოტრების საქმის წარმოება!

უსახელო
უსახელო

პრეზიდენტის განკარგულებით შეჩერებულია აღსრულება და გაკოტრების საქმის წარმოება! : გარდა სააღსრულებო წარმოების შესახებ, რომელიც ეხება ტექნიკური ზომები იქნება მიღებული, შესაბამისად დასაძლევად ეპიდემიის ტერიტორიაზე გავლენის ქვეშ თურქეთი Coronavirus, საერთო საცხოვრებელში ყველა აღსრულებისა და გაკოტრების საქმის წარმოება მიმდინარეობს ზოგადი შეწყვიტა 30 აპრილამდე 2020.


მუშაობა გრძელდება ღონისძიებების აღმკვეთი coronavirus თურქეთში. მიიღება სხვადასხვა გადაწყვეტილებები, რათა თავიდან აიცილონ კორონავირები უარყოფითად იმოქმედონ ეკონომიკაზე. შესაბამისად, პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას. ამ განკარგულების შესაბამისად, სააღსრულებო და გაკოტრების საქმის წარმოება შეჩერებულია 30 წლის 2020 აპრილამდე. პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის მიერ ხელმოწერილი განკარგულების შინაარსის თანახმად, სააღსრულებო წარმოება მათი ალიმენტის დავალიანების სანაცვლოდ არ შედის.

განკარგულება სააღსრულებო მოქმედებების შეჩერებისა და გაკოტრების საქმის წარმოების შეჩერების შესახებ

მუხლი 1- ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში COVID-19 ეპიდემიის დაავადების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით მიღებული ზომების ფარგლებში; ამ გადაწყვეტილების გამოქვეყნების დღიდან 30/04/2020 წლის ჩათვლით, ბავშვთა დახმარების დებიტორებთან დაკავშირებული ყველა სააღსრულებო და გაკოტრების საქმის წარმოება შეჩერებულია და ამ შემდგომი პერიოდებთან დაკავშირებული პერიოდები შეჩერებულია და ამ ჩარჩოებში არ განხორციელებულა აღსრულება და შემდგომი პროცედურები. გადაწყდა, რომ არ მიიღოთ მათი მოთხოვნები და არ შეასრულოთ წინამორბედი გირაოს გადაწყვეტილებები.

იმ შემთხვევებში, როდესაც საქონელი ან უფლებები, რომლებიც ადრე გამოცხადდა სააღსრულებო და გაკოტრების სამსახურებში, რჩება გაზრდის დღის შეჩერების თარიღში, გაყიდვების დღე ეძლევა ამ საქონელს ან უფლებებს 30/04/2020 წლის შემდეგ, ახალი მოთხოვნის მოთხოვნის გარეშე.

ამ შემთხვევაში, გაყიდვების შესახებ განცხადების გაკეთება ხდება მხოლოდ სასამართლო სასამართლო ქსელის საინფორმაციო სისტემის (UYAP) სააღსრულებო საქონლის ელექტრონული პორტალზე.

მუხლი 2- ეს გადაწყვეტილება ძალაში შედის გამოქვეყნების დღიდან.

მუხლი 3- იუსტიციის მინისტრი ასრულებს გადაწყვეტილებებს.

შეაჩერე გაკოტრება

უსახელო
უსახელო


იყავი პირველი კომენტარი

კომენტარები