დამცავი და მაკორექტირებელი სარკინიგზო სახეხი YHT ხაზებზე

ხაზებზე დამცავი და გამაფართოებელი რელსების შესყიდვა
ხაზებზე დამცავი და გამაფართოებელი რელსების შესყიდვა

დამცავი და მაკორექტირებელი სარკინიგზო სახეხი YHT ხაზებზე

კომპანიამ 2019– მა წარადგინა ტენდერი YHT ხაზებზე სატენდერო და მაკორექტირებელი სარკინიგზო საფქვავი სამუშაოებისთვის, 465697 / 16.512.240,00 GCC სავარაუდო ღირებულებით, 3 TL ნომრით. ENG. SAN. სის. LTD. Sti. ეს მოიგო.

ტენდერი მოიცავს YHT ხაზების გაპრიალებას სარკინიგზო სახეობის დანადგარით (მინიმალური სახეხი. 0,3 მმ.). სამუშაოს ხანგრძლივობაა 270 (ორასი სამოცდაათი) კალენდარული დღე მშობიარობის ადგილიდან.

სარკინიგზო ამბების ძებნა

იყავი პირველი კომენტარი

კომენტარები