რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალების აკრედიტაცია Türk Loydu– ს

turk loyduna სარკინიგზო მანქანების სერთიფიკაციის აკრედიტაცია
turk loyduna სარკინიგზო მანქანების სერთიფიკაციის აკრედიტაცია

რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალების აკრედიტაცია Türk Loydu– ს; Türk Loydu- ს სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებების შესაბამისობის შეფასების სერვისები შედის TÜRKAK– ის მიერ TS EN ISO / IEC 17065 სტანდარტის აკრედიტაციის ფარგლებში.

Türk Loydu'nun- ის განცხადებაში შემდეგი განცხადებები გაკეთდა: Türk Loydu; დანიშნულ ორგანოში იზერ უფლებამოსილია განახორციელოს სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებების შეფასება, ანგარიშგება და დამოწმება ეროვნული კვალიფიკაციის შესაბამისად.

15 2019 ოქტომბერს პროდუქტის სასერთიფიკატო აკრედიტაციის მასშტაბის გაფართოებით, შესაძლებელი გახდა Türk Loydu– ს მიერ შესაბამისობის შეფასების სერვისების მიწოდება UTP დებულებების შესაბამისად, როგორც ”TSI” - ს ალტერნატივა, რომელიც წარმოადგენს დამაარსებელი პროცესების საფუძველს ყველა არსებული სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებისთვის.

ჩვენი სერთიფიკაციის მასშტაბები შემდეგია

1.ლოკომოტივის და სამგზავრო მანქანების სერტიფიკაცია (UTP LOC & PAS)
2.სატვირთო ვაგონების სერტიფიკაცია (UTP WAG)
3.წვდომის სერტიფიკაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის და მობილურობის შეზღუდვებისთვის (UTP PRM)
4.ხმაურის სერთიფიკაცია რკინიგზის ქვესისტემებისთვის (UTP NOI)

სარკინიგზო ამბების ძებნა

იყავი პირველი კომენტარი

კომენტარები