ანკარას სივაშის მაღალი სიჩქარით მატარებლის ხაზი

ანკარას სივაშის მაღალი სიჩქარით მატარებლის ხაზი
ანკარას სივაშის მაღალი სიჩქარით მატარებლის ხაზი

393-2007 წლებია დაგეგმილი, როგორც ანკარას (Kayaş) დაწყების და დასრულების თარიღები, როგორც სიჩქარის დასაწყისში, ასევე 2019 კმ სიგრძით.

Yerköy-Sivas დეპარტამენტი:

250 კმ სიგრძის მონაკვეთზე ინფრასტრუქტურული ტენდერი გაკეთდა 05.05.2008 თარიღით, ხოლო 13 დაიწყო მარტში 2009. Yerköy-Sivas- ის პროექტში დასრულდა 143km მონაკვეთის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და საბოლოო მიღება გაკეთდა 09.02.2015 თარიღით. (მშენებლობა 3: დასრულების მიღების პროცედურები დასრულებულია; ფიზიკური 1:% 2; მიწოდება 99:% 3) ფასები გაკეთდა პროექტის 100 განყოფილებაში. მომზადდა

ანკარაში (ქაიაშ) –ირაკის განყოფილება:

ქაიაშ-ელმადის განყოფილების ტენდერი გაკეთდა 24 აპრილს 2014. 15 ხელშეკრულება გაფორმდა 2016 ივნისს და ადგილი მიეწოდება (ფიზიკური რეალიზაცია: 56,82%)

Elmadağ-Kırıkkale ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოები ხორციელდება 05.04.2016- ზე გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად (ფიზიკური რეალიზაცია: 57,50%)

V7-V9-V10-V15 (4) სამშენებლო სამუშაოები შესთავაზეს 05.03.2013– ზე და ხელშეკრულება გაფორმდა 20.02.2014– ზე. (ფიზიკური რეალიზაცია: 93,14%)

Kırıkkale-Yerköy განყოფილებაში მშენებლობა დაიწყო 22.01.2013- ზე. გაირკვა, რომ პროექტი ვერ დასრულდება ხელშეკრულების ფასით, მიღებულია სალიკვიდაციო თანხმობა და გაფორმდა მიწოდების ხელშეკრულება 31 მარტს 2017. (ფიზიკური რეალიზაცია:% 100) დროებითი მიღება გაკეთდა 30.10.2018- ზე.
ანკარაში-ყირკალ-იოზგატ-სივასის მაღალი სიჩქარით მატარებლის პროექტის დასრულება და ექსპლუატაციაში დაგეგმილია 2019 წელს.

ANKARA - KIRIKKALE - YOZGAT - SİVAS მაღალი ტრეინინგის ტრენინგის პროექტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა YERKÖY-SİVAS- ს შორის

Yerköy - Yozgat - Sorgun - Yavu - Yıldızeli - Sivas

Yerköy - Sivas დეპარტამენტი:

პროექტის ღირებულება: 839.713.450 TL

სულ გადახდილი: 839.511.357,42 TL

მონეტარული რეალიზაცია: 100% (Yerköy - Sivas ინფრასტრუქტურის სამუშაოები)

ფიზიკური მიახლოებითი რეალიზაცია:% 100 (Yerköy - Sivas ინფრასტრუქტურის სამუშაოები)

საბოლოო მიღება გაკეთდა 09.02.2015- ზე.

სამუშაოების მდგომარეობა იერკში - სიასის დეპარტამენტში:

Yerköy-Sivas დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დასრულებულია და გრძელდება დროებითი მიღების პროცედურები. Yerköy-Sivas მიწოდების მშენებლობა გრძელდება 3 განყოფილებაში.

YERKÖY-SİVAS მიწოდების კონსტრუქცია

პროექტის ხელშეკრულების ფასი:

ჭრის-1: 474.776.529,55 TL

ჭრის-2: 263.021.967,40 TL

ჭრის-3: 277.223.185 TL

2019 წლის შემწეობა:

ჭრის-1: 5.000.000 TL

ჭრის-2: 85.000.000 TL

ჭრის-3: -

CUTTING 1– ში; 21.02.2013 მიეწოდება ამ თარიღს; დროებითი მიღება 12.05.2017- ზე, საბოლოო მიღება 14.05.2018- ზე.

CUTTING 2– ში; 23.07.2014 მიეწოდება ამ თარიღს; გვირაბის, ვიადის წარმოების, ხელოვნების ნიმუშებისა და დედამიწის სამუშაოები გრძელდება. ფიზიკური რეალიზაცია 99,02% -ში.

CUTTING 3– ში; 14.03.2013 მიეწოდება ამ თარიღს; გვირაბის მშენებლობა, სამხატვრო კონსტრუქციები და მარშრუტის გათხრების სამუშაოები გრძელდება. ფიზიკური რეალიზაცია 100% -ში. დროებითი მიღება 09.02.2018- ზე, საბოლოო მიღება 11.01.2019- ზე.

ანკარაში (კაიაშ) - ამჟამინდელი მდგომარეობა მიწის დეპარტამენტში

A-) კეიასი ელმადაგს:

Kayaş-Elmadağ (Km 12 + 263 - 45 + 440): 4 გამოცხადდა აუქციონზე 2015 სექტემბერს. 15 2016 ივნისს გაფორმდა ხელშეკრულება 749.924.150,00 TL ღირებულებით და მიეცა ადგილი.

დაიწყო სამუშაოები მთლიან 12 გვირაბში (9.268 მ.) პროექტის ფარგლებში და ჯერჯერობით დასრულდა თითქმის 6.613 მ გვირაბის გათხრები + დამხმარე სამუშაოები. გარდა ამისა, გრძელდება 6 ვიაუქტების 5 მუშაობის რაოდენობა. დასრულდა 39 მთლიანი შემოვლითი 37, მთელი 8 ქვესასვლელი და 11 8 გადაფრენები დასრულებულია და დანარჩენებში მიმდინარეობს მუშაობა. დედამიწის სამუშაოები და ინფრასტრუქტურული გადაადგილებები გრძელდება.

მთლიანობაში ფიზიკური წინსვლა 58,18% -შია.

B-) Elmadağ Viaducts:

ტენდერი V7-V9-V10-V15 (4) ვიაუქტურის სამშენებლო სამუშაოებზე გაკეთდა 289.833.710,00- ზე, TL- ის ფასით: 05.03.2013 და 20 გაფორმდა Doğuş Construction– თან ერთად, თებერვალში 2014.

V7 ვიადუქტი:

გათხრების სამუშაოები ჯამური 35 ერთეულის საძირკვლის გათხრებისთვის, მილის სამუშაოები; დასრულებულია 508 ყველა ფილა. 35 საძირკვლის ბეტონი ჩაასხა საძირკვლისა და გვერდითი ნაბიჯების სამუშაოებში. სვეტის სამუშაოებში დასრულებულია სვეტის წარმოება 884 მ სვეტში და 1.800 მეტრიანი ფილის წარმოება.

V9 ვიადუქტი:

გათხრებისა და შევსების სამუშაოები დასრულებულია 26 ფონდის გათხრების შედეგად. ფილა 124 მილები დასრულდა. 26 საძირკვლის ბეტონი ჩაასხა საძირკვლისა და გვერდითი ნაბიჯების სამუშაოებში, დასრულებულია 562 მ სვეტის წარმოება და 864,5 მეტრიანი იატაკის წარმოება დასრულებულია სვეტის სამუშაოებში.

V10 ვიადუქტი:

გათხრები - შევსების სამუშაოები დასრულებულია 22 ფონდის გათხრების შედეგად. წყობის სამუშაოები; დასრულდა 168 ფიჭების წარმოება. 22 საძირკვლის ბეტონი ჩაასხა საძირკვლისა და გვერდითი ნაბიჯის სამუშაოებში. სვეტის სამუშაოებში დასრულებულია 1137,14 მ სვეტის წარმოება, დასრულდა 1541 მეტრიანი 536 მეტრიანი იატაკის წარმოება და დასრულებულია იატაკის წარმოება.

V15 ვიადუქტი:

გათხრებისა და შევსების სამუშაოები დასრულებულია 23 ფონდის გათხრების შედეგად. წყობის სამუშაოები; დასრულდა 315 ფიჭების წარმოება. 23 საძირკვლის ბეტონი ჩაასხა საძირკვლისა და გვერდითი ნაბიჯის სამუშაოებში. სვეტის სამუშაოებში დასრულებულია 839 მ სვეტის წარმოება და 1.437 მეტრიანი იატაკის წარმოება.

ზოგადი ფიზიკური წინსვლა 93,46% -შია.

C-) ელმადაგ - კირიკალე: მიმოხილვები

Elmadağ-Kırıkkale (Km 45 + 440-74 + 100): 7 აუქციონზე გაიყიდა 2015 სექტემბერს. 5 2016 აპრილს გაფორმდა ხელშეკრულება TL 574.405.800,00 ღირებულებით.

სამუშაოები დაიწყო 5 გვირაბში (8.422 მ.) პროექტის ფარგლებში და ჯერჯერობით დასრულდა თითქმის 5.164 მ გვირაბის გათხრები + გამაგრებითი სამუშაოები. გარდა ამისა, დასრულდა 2 open-close- ის წარმოება. გარდა ამისა, კვლევები გრძელდება 2- ის 6 ვიiucucts- ის რაოდენობის შესახებ. დედამიწის სამუშაოები და ინფრასტრუქტურული გადაადგილებები გრძელდება. დამზადებულია 2 წყალგამტარი მთლიანი რაოდენობა.

ზოგადი ფიზიკური წინსვლა 57,96% -შია.

D-) Kırıkkale-Yerköy განყოფილების მიწოდების ტენდერი:

გასაგები იყო, რომ პროექტი ვერ დასრულდებოდა კონტრაქტის ფასთან ერთად Kırıkkale -Yerköy განყოფილებაში, მიიღო სალიკვიდაციო ნებართვა და გაკეთდა მიწოდების ტენდერი.

247.750.518,20 მილიონი TL. K valuerıkkale- სა და Yerköy- ს შორის მიწოდების ინფრასტრუქტურის მშენებლობის ხელშეკრულება პროექტის ღირებულებასთან გაფორმდა 31.03.2017- ზე და მიწოდების თარიღია 14.04.2017.

პროექტის ფარგლებში; მთლიანი სიგრძე 3.062 მ. 2 ვიადუქტები, 4 ქვესასრუტები, 12 წყალგამტარი და 502 მ. გვირაბი დასრულდა და მისი დროებითი მიღება დასრულდა.

სარკინიგზო მიმდინარე ტენდერების გრაფიკი

ქულები 16

ტენდერის განაცხადი: საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საზღვაო გზით

სექტემბერი 16 @ 10: 00 - 11: 00
ორგანიზატორები: IMM
+ 90 (212) 455 1300
Sal 17
ლევენტ ელმასტას შესახებ
RayHaber– ის რედაქტორი

იყავი პირველი კომენტარი

კომენტარები

ეს საიტი იყენებს Akismet- ს, რათა შეამციროს სპამი. შეისწავლეთ თქვენი კომენტარის მონაცემები დამუშავებული.