ვაკანსიები: Palandöken და Konaklı სათხილამურო ცენტრი Mechatronics ტექნიკოსი შესყიდვების შესყიდვა

Palandöken და Konaklı სათხილამურო ცენტრი Mechatronics ტექნიკოსი შესყიდვა განცხადება
ERZURUM PALANDÖKEN და KONAKLI SKI CENTRE BUSINESS ADMINISTRATION
განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 21 ნოემბერი
გამოშვების თარიღი: 21 ნოემბერი, გამოცემა: 15


ზოგადი პირობები და შენიშვნები

კანდიდატთა ყურადღების მიქცევაში, რომლებიც მიმართავენ; http://www.iskur.gov.tr მათ შეუძლიათ მიმართონ ინტერნეტის მისამართით. * საჯარო დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუდმივი (მუდმივი) დროებითი ძალის მოთხოვნის შესახებ წარდგენილ განაცხადებში გათვალისწინებულია მისამართებზე დაფუძნებული მოსახლეობის რეგისტრაციის სისტემაში რეგისტრირებულ პირთა მისამართები. სამუშაოს მაძიებელი, რომლის ვადებიც არის გადახურული, და რომელიც აკმაყოფილებს იმავე საჯარო დაწესებულების ერთზე მეტი სამუშაო ძალის მოთხოვნებს, მიიღება მხოლოდ მისი უპირატესობის მიხედვით. * * განცხადების ბათილად ცნობა, ვინც წარადგინა ყალბი დოკუმენტები ან დეკლარაციები, და ითხოვს საჯარო დაწესებულებას დაქირავების პროცესის გაუქმებასთან დაკავშირებით. დაწესებულება და ორგანიზაცია იტოვებს იურიდიული ქმედებების განხორციელების უფლება. * 2012 წლის საზოგადოებრივი პერსონალის შერჩევის გამოცდის (KPSS) შედეგები მოქმედებს თხოვნებისთვის. * კანდიდატები, რომლებიც მიმართავენ თხოვნებს და იმყოფებიან საბოლოო სიაში, განათლების სტატუსი, გამოცდილება, პრიორიტეტული სტატუსი, უცხო ენაზე მოთხოვნა და ა.შ. მან უნდა წარუდგინოს საჯარო დაწესებულებას და ორგანიზაციას, რომლებმაც შეიტანეს მოთხოვნა წერილობითი ან ზეპირი გამოცდის დასრულებამდე, შეესაბამება თუ არა ისინი პირობებს. მათ, ვინც ვერ ახერხებს ამ სიტუაციების დაფიქსირებას ან ცრუ განცხადებების გაკეთებას, საბოლოო სიიდან ამოღებულ იქნებიან, ხოლო ჩამონათვალში შედიან სხვა პირები. * დასკვნით სიაში მოხვედრილ პირთა სახელები და მისამართები უნდა იყოს სამჯერ მოთხოვნის რაოდენობა (ხუთჯერ ინსპექტორების, კონტროლიორების, აუდიტორების, აუდიტორების, ექსპერტების მოთხოვნით) იმ კანდიდატებს შორის, რომლებიც მიმართავენ ცენტრალური გამოცდის ფარგლებში, საზოგადოებრივი მოთხოვნის მუშაკებს. * იმ კანდიდატებს, ვინც მიმართავს მათ, ვინც არ მიმართავს ცენტრალურ გამოცდას (პრიორიტეტული), ეცნობება მოთხოვნის საჯარო დაწესებულებას და იმ კანდიდატთა ორგანიზაციას, რომლებიც პრიორიტეტული გამოცდის თარიღებიდან მიმართავენ (სამთო კანონით გათვალისწინებული ყველა ძირითადი განმცხადებელი) და მათ ინფორმაციას და ახსნა-განმარტებებს. * წერილობითი ან ზეპირი გამოცდის ჩატარების ადგილი და დრო წერილობით ეცნობება იმ პირებს, რომელთა სახელწოდებაც ეძლევა სამუშაო ადგილს საჯარო დაწესებულებისა და ორგანიზაციის მიერ, რომლებიც თხოვნით მიმართავენ. აღმოიფხვრება იმ პირთა პრიორიტეტული უფლება, ვინც არ არის მოწვეული დამსაქმებელთან, რომლებიც არ შეესაბამება ფორსმაჟორის გამონაკლისს, არ ჩააბარონ გამოცდა, უარი თქვან სამსახურზე ან ვინც მუშაობენ საზოგადოებაში მუდმივი მუშაკების სტატუსით. პრიორიტეტის უფლება მეორედ არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას. მოთხოვნების მოთხოვნა: უნდა შეფასდეს პროფესიული უმაღლესი სასწავლებლების ელექტრული, ელექტრონული, ელექტრონული, ელექტრონული, მექანიკური განყოფილებებიდან. დეტალური ინფორმაცია მოთხოვნის შესახებ: მოთხოვნილი ინფორმაციის ERZURUM PROVINCIAL Direktorate: MUZAFFER LIGHT: 2012 (93) 60-05322308966-0312-2110821

პროფესიის ინფორმაცია
პროფესიული გამოცდილება (წელი) სწავლის ტიპი
მეჩატრინნი ტექნიკოსი

სწავლის ინფორმაცია
გენერალური ერთეულის დასახელება ზოგადი დეპარტამენტის დასახელება სწავლის დონე
პროფესიული უმაღლესი სკოლა მოკლე ციკლის ელექტრული ასოცირებული ხარისხი
პროფესიული სკოლა მოკლე ციკლი
პროფესიული უმაღლესი სკოლა ასოცირებული ხარისხი ელექტრო-ელექტრონიკა ასოცირებული ხარისხი
პროფესიული სკოლა ასოცირებული ხარისხი Mechatronics ასოცირებული ხარისხი

გამოცდების ინფორმაცია
გამოცდის კატეგორია გამოცდების დასახელება გამოცდების ქულა ტიპი მინიმალური ქულა ლიმიტი გამოცდა შესასვლელი თარიღი
საჯარო პერსონალის გამოცდები KPSS KPSSP93

სამუშაო ინფორმაცია

საიდან:

მოხსნა საცხოვრებელი ოლქები: AŞKALE, CAT, Erzurum CENTRAL, Hınıs, Horasan, İSPİR, KARAYAZI, NAR დაფინანსება, OLTU, BE, PASİNLER, ŞENKAYA, TEKMAN, autum, KARAÇOBAN, UZUNDERE, Pazaryolu, წმინდანი, Köprüköy, PALANDÖKEN, YAKUTİYE

სხვა ინფორმაცია
დამსაქმებლის ტიპი
ღია ბიზნესის საერთო რაოდენობა 2
კონტრაქტის ტიპი: განუსაზღვრელი ვადა (მუდმივი)
სწავლის რეჟიმი სრულ განაკვეთზე